Thông Tin Tham Quan

GIỜ MỞ CỬA

Mỗi ngày: 09:30 – 21:30

Vé cuối cùng được bán vào lúc 45 phút trước khi đóng cửa

THÔNG TIN THAM QUAN

Vé mua tại quầy vé và không được tái sử dụng, không được bán lại, không được hoàn tiền và không được thay đổi.

Nhân viên bảo vệ đuợc quyền kiểm tra hành lý của khách tham quan.

Khách tham quan không được mang đồ ăn và thức uống lên Đài Quan Sát.

Nhân viên Đài Quan Sát có thể từ chối vào cửa đối với khách bất kỳ.

Khách tham quan có thể không được vào Đài Quan Sát nếu nhân viên Đài Quan Sát nhận thấy khách có dấu hiệu say xỉn.

Saigon Skydeck là nơi không hút thuốc và cấm sử dụng kẹo cao su. Không được mang theo động vật vào tòa nhà.

Khách tham quan không được mang theo những chất dễ cháy, nổ, dễ bay hơi, vũ khí và đạn dược.

Saigon Skydeck không chịu trách nhiệm về các mất mát hoặc thương tích có thể xảy ra trong quá trình tham quan.

Trẻ em bị thất lạc sẽ được đưa đến bộ phận lễ tân tại cửa chính của tòa nhà.

Saigon Skydeck có quyền thay đổi giá vé và giờ mở cửa mà không báo trước.

Khách mua vé nghĩa là đã chấp nhận những quy định trong bảng Nội Quy của Đài Quan Sát.

Giá vé vào cửa dành cho mỗi người

Người Lớn 240.000 VND

Trẻ em dưới (4-12 tuổi đi kèm người lớn) | Người Già (trên 65 tuổi) | Người Tàn Tật 160.000 VND

Trẻ em dưới 4 tuổi được miễn phí và phải có người lớn đi cùng (số lượng có giới hạn)

Skydeck Menu