Tin Tức & Sự Kiện

untitled


SAIGON SKYDECK TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY 12/01/2023

DIEU CHINH GIO SKYDECK

Kính gửi quý khách tham quan,
Vì sự kiện nội bộ, Saigon Skydeck tạm thời điều chỉnh thời gian hoạt động như bên dưới:
- Giờ hoạt động: 09:30 – 17:30
- Chỉ áp dụng trong ngày 12/01/2023
- Vé cuối cùng được bán 30 phút trước giờ đóng cửa
Trân trọng,
BQL Đài Quan Sát Saigon Skydeck.