Tin Tức & Sự Kiện

untitled


SAIGON SKYDECK ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Z graphix_skydeck operation Hour

Kính gửi quý khách tham quan,
Saigon Skydeck điều chỉnh thời gian hoạt động như bên dưới:
Giờ hoạt động: 09:30 – 21:30
Thời gian áp dụng: mỗi ngày từ ngày 12/06/2022 cho đến khi có thông báo mới
Vé cuối cùng được bán 45 phút trước giờ đóng cửa
Trân trọng,
BQL Đài Quan Sát Saigon Skydeck.