Tin Tức & Sự Kiện

untitled


SAIGON SKYDECK TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Operation Hour of Skydeck_Temporary_220042022

Kính gửi quý khách tham quan,
Saigon Skydeck sẽ tạm thời điều chỉnh thời gian hoạt động như bên dưới:

Thứ Hai – Thứ Sáu: 12:00 – 21:30
Ngày cuối tuần: 10:00 – 21:30

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/05/2022 cho đến khi có thông báo mới

Vé cuối cùng được bán 45 phút trước giờ đóng cửa

Trân trọng,
BQL Đài Quan Sát Saigon Skydeck.