Tin Tức & Sự Kiện

untitled


SAIGON SKYDECK TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Website 3

Kính gửi quý khách tham quan,
Saigon Skydeck sẽ tạm thời điều chỉnh thời gian hoạt động như bên dưới:
Thứ Hai – Thứ Sáu: 12:00 – 20:00
Ngày cuối tuần: 10:00 – 20:00
Thời gian áp dụng: từ ngày 01/12/2021 cho đến khi có thông báo mới
Vé cuối cùng được bán 45 phút trước giờ đóng cửa
Trân trọng,
BQL Đài Quan Sát Saigon Skydeck.