Tin Tức & Sự Kiện

untitled


THỰC HIỆN THEO THÔNG ĐIỆP 5K GIÚP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

5K

Chấp hành theo chỉ thị mới nhất của UBND TPHCM ngày 14/06/2021, Trung tâm Thương mại Icon68 sẽ tiếp tục TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, hãy cùng Trung tâm Thương mại Icon68 thực hiện thông điệp 5K sau đây để phòng, chống dịch bệnh Covid -19.