Tin Tức & Sự Kiện

untitled


BITEXCO FIANCIAL TOWER VINH DỰ TIẾP ĐÓN DAVID BECKHAM – ĐẠI SỨ TOÀN CẦU CỦA AIA

Chiều ngày 09.03.2019, Bitexco Financial Tower vinh dự tiếp đón Đại sứ toàn cầu của AIA, David Beckham nhân dịp  kỷ niệm 100 năm thành lập Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ AIA.

David Beckham hoàn toàn tin tưởng vào giá trị của việc duy trì một lối sống khỏe mạnh. Với vai trò đại sứ tooàn cầu, David đang giúp đỡ AIA tạo ra những bước tiến xuyên suốt các nước châu Á để càng nhiều người có cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người