BASKIN ROBBINS – Tầng 3

Thương hiệu Kem của Mỹ với các hương vị phong phú, cửa hàng còn có bánh kem và nước uống khác. Phục vụ tại chỗ hoặc mang đi.

baskin 3

baskin 2

baskin 1


Dịch Vụ Khác
Dịch Vụ Khác