Quý khách nhìn thấy trang này do tên miền của quý khách đang trỏ về các nameserver:

  • ns1.bkdns.vn
  • ns2.bkdns.vn
  • ns3.bkdns.vn

Đây là trang được tạo mặc định khi bản ghi của tên miền được tạo ra. Để trỏ chính xác tên miền, quý khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống quản lý và trỏ chính xác tới địa chỉ IP mình đang cần.