Giới Thiệu

Màn hình thông tin cảm ứng

introduction2Dọc theo tường kính của đài quan sát là hệ thống 6 màn hình thông tin cảm ứng thông minh. Trên màn hình mỗi máy là hình ảnh tương ứng với khung cảnh bên ngoài, khi du khách đứng tại vị trí đặt máy. Trên màn hình sẽ có các điểm hiển thị mà khi du khách dùng tay kích hoạt, thông tin chi tiết về một địa điểm danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử sẽ hiện ra.
Ví dụ như thông tin chi tiết giới thiệu về UBND Thành Phố sẽ hiện ra khi du khách kích hoạt nhấn vào

Skydeck Menu